Book datoen: Regionale møder med netværk og oplæg om kunstig intelligens i gymnasieledelse

Sæt et stort kryds i kalenderen, og tilmeld dig dit regionale GymLF-møde i februar 2024. Mød kolleger, netværk og få nyt ledelsesinput.

Sæt et stort kryds i kalenderen, og tilmeld dig dit regionale GymLF-møde i februar 2024. Mød kolleger, netværk og få nyt ledelsesinput og oplæg om, hvordan du kan bruge kunstig intelligens i din ledelse.

Lad os starte med det vigtigste: Datoerne. Årets regionale GymLFmøder afholdes her:

Region Sjælland og Hovedstaden: 1. februar på Høje-Tåstrup Gymnasium kl. 13.30-16.00

Region Nord og Midt: 2. februar på Århus Statsgymnasium kl. 13.30-16.00

Region Syd: 6. februar på Rødkilde Gymnasium kl. 13.30-16.00

Tilmelding til de regionale møder skal ske til:

Region Sjælland/Hovedstaden: Tilmelding senest d. 25. januar 2024 til ir@htg.dk

Region Nord/Midt: Tilmelding senest d. 26. januar 2024 til gymlf.larsnielsen@gmail.com

Region Syd: Tilmelding senest 30. januar 2024 til GVB@gges.dk

Som altid giver GymLF’s regionale møder mulighed for at møde gamle og nye gymnasielederkolleger fra hele dit område. Der er tid til netværk og diskussion, indspark fra Djøf med nyt om blandt andet OK24 og voldgiftssagen om chefløn.

Der er også valg til GymLF’s bestyrelse, hvor det i år er rektorerne, der skal vælge deres repræsentanter for de kommende to år. Der skal vælges en ny rektorrepræsentant i Region Sjælland, da Lotte Büchert ikke fortsætter på posten. Rektorer kan melde deres kandidatur til Inge Reich ir@htg.dk inden eller på mødet.

På de regionale møder skal vi også kigge nærmere på samarbejdet med ministeriet og STUK. Svarene i GymLF’s trivselsundersøgelse indikerede, at der var samarbejdsudfordringer. Dem vil vi gerne blive klogere på i GymLF og lægger derfor op til gruppediskussioner om emnet. Og som altid er der et aktuelt oplæg, som kan give ny inspiration til vores ledelsespraksis:

Årets oplæg zoomer ind på AI i gymnasieledelse

I år kommer rådgiver og forfatter Peter Svarre og holder oplæg om, hvordan vi som ledere kan bruge AI – kunstig intelligens – i vores hverdag og ledelsespraksis. For der er masser af ledelsesopgaver, som kan blive nemmere med kunstig intelligens. Men der er også faldgruber. Peter Svarres oplæg har både fokus på muligheder og konkrete AI-værktøjer men også på dilemmaer og etik, når vi inviterer kunstig intelligens ind i ledelsesrummet.

Peter Svarre er uddannet i statskundskab og har de sidste tyve år beskæftiget sig med samspillet mellem mennesker og teknologi. Han er forfatter til flere bøger, senest ’Digital etik – Hvordan designer vi en mere ansvarlig digital verden?’ og ’Hvad skal vi med mennesker?’ om udbredelsen af kunstig intelligens. Peter har holdt oplæg på en lang række skoler og gymnasier og kender både undervisningssektoren og ledelsesrummet.

I oplægget kan du blandt andet høre om:

  • Hvad kan kunstig intelligens egentlig og hvorfor er generativ kunstig intelligens som fx ChatGPT i gang med at revolutionere undervisningssektoren?
  • Hvilke muligheder er der for dig som gymnasieleder i kunstig intelligens?
  • Kan kunstig intelligens fx styrke rekruttering af elever og medarbejdere, effektivisere økonomistyring, personaleledelse, markedsføring og kommunikation?
  • Hvilke dilemmaer og farer er der i at have kunstig intelligens som makker i ledelsesrummet?

Tilmeld dig fluks til dit regionale møde her:

Region Sjælland/Hovedstaden: Tilmelding senest d. 25. januar 2024 til ir@htg.dk

Region Nord/Midt: Tilmelding senest d. 26. januar 2024 til gymlf.larsnielsen@gmail.com

Region Syd: Tilmelding senest 30. januar 2024 til GVB@gges.dk

Læs hele interviewet med Peter Svarre her.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere