Bestyrelsesforening sætter rektorløn på dagsordenen

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har lyttet til GymLF og sætter rektorlønninger på dagsordenen som centralt tema. Det lysner forude efter møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har lyttet til GymLF og sætter rektorlønninger på dagsordenen som centralt tema. Det lysner forude efter møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forskellen mellem lønnen til rektor, vicerektorer, uddannelsesledere og lektorer bliver mindre og mindre. Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, som GymLF samarbejder med, er en central spiller, da det er dem, der kan påvirke og forhandle med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK). Nu har Bestyrelsesforeningen sat rektorernes løn og ansættelsesforhold på dagsordnen. Ved foreningens årlige generalforsamling var der opbakning til en ny politik på området, som er samstemt med GymLF. Bestyrelsesforeningen fokuserer på tre hovedpunkter i forhold til rektorernes løn og ansættelse:

  1. Lønniveauet. Har rektorerne et passende lønniveau og er der rimelig mulighed for lønudvikling i løbet af ansættelsen?
  2. Procedurer og kriterier vedr. lønfastsættelse og tillæggenes størrelse
  3. Ansættelsesform

”Bestyrelsesforeningen har meldt klart ud, at det er afgørende for dem at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede rektorer, og at cheflønnen derfor skal være et aktivt og dynamisk redskab. Man er meget optaget af, at lønniveauet for rektorer på lønramme 37 ikke er rimeligt i forhold til lønniveauet for vicerektorer og lønniveauet for højeste lektorer. Og at det nuværende regelsæt ikke giver mulighed for en fornuftig lønudvikling i ansættelsesforholdet. Og det er vi enige i i GymLF,” siger GymLF-formand Jesper Vildbrad, der sammen med resten af GymLF’s bestyrelse er i tæt kontakt med bestyrelsesforeningen.

I overskrifter arbejder Bestyrelsesforeningen nu for at fremme følgende punkter:

  1. Klare og kendte procedurer for bestyrelsernes dialog med Undervisningsministeriet ved ansættelser og under ansættelsen
  2. Justeringer af kriterier for resultatløn
  3. Forøgelse af rammen for engangsvederlag
  4. Mulighed for åremålsansættelse

Bestyrelsesforeningen har holdt møde med direktør for STUK Jens Strunge Bonde om sagen.

”Efter mødet med STUK har Gymnasiernes Bestyrelsesforening den opfattelse, at der lyttes aktivt og man er åben for forslagene. Samtidig er både de og vi i GymLF klar over, at det er lang og ret besværlig proces, som også kan have betydning for løndannelsen i ministeriet.

Men vi er lidt optimistiske i forhold til tidligere og er ikke mindst glade for, at bestyrelsesforeningen har lyttet til os og har skrevet vores forslag ind i udspillet,” siger Jesper Vildbrad.