Når straffeloven rykker ind på skolen

Det sker heldigvis sjældent. Men på et eller andet tidspunkt oplever de fleste gymnasier, at elever er involveret i sager om fx tyveri, trusler eller seksuelle krænkelser. Som leder kan det være særdeles dilemmafyldt at håndtere den slags situationer, før retten har talt. Du har måske oplevet det på din egen skole, og ellers har […]

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen. Lars Korslund Nielsen er vicerektor på Hasseris Gymnasium og trådte ind i GymLFs bestyrelse sidste år. Du kan læse mere om hans visioner her. Lars afløser Jørgen Lassen fra Rødkilde Gymnasium, der er trådt ud af bestyrelsen, […]

STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling. På konferencen for rektorer i november løftede direktør i STUK Birgitte Hansen sløret for styrelsens forberedelser i forbindelse med det varslede prædiktive tilsyn. Baggrunden for den nye type tilsyn er, at Rigsrevisionen har kritiseret Undervisningsministeriet for ikke […]

Generalforsamling 27. februar 2019

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening Torsdag d. 27. februar 2019 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45  Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Budget for 2020 Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag. Valg af […]

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 2020

Torsdag d. 27. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45   Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2020 ved at klikke på dem i dagsorden herunder. Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår […]