Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 2020

Torsdag d. 27. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45   Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2020 ved at klikke på dem i dagsorden herunder. Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det […]

Generalforsamling 27. februar 2019

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening Torsdag d. 27. februar 2019 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45  Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Budget for 2020 Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag. Valg af […]

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen.

Når straffeloven rykker ind på skolen

Det sker heldigvis sjældent. Men på et eller andet tidspunkt oplever de fleste gymnasier, at elever er involveret i sager om fx tyveri, trusler eller seksuelle krænkelser. Som leder kan det være særdeles dilemmafyldt at håndtere den slags situationer, før retten har talt.

Chefaftalen genbesøgt: Fra hurra til hm-hm

Paradigmeskiftet, der blev væk: Med den nye cheflønsaftale skulle rektors løn endelig fastlægges ude på det enkelte gymnasium. Sådan er det bare ikke gået. I dag er der er generel skuffelse over, hvordan aftalen bliver tolket og forvaltet. Også hos Kristian Jacobsen, som er rektor på Sorø Akademis Skole og med i bestyrelsen for Offentlige Chefer i Djøf.