Fusion: Da Langkaer Gymnasium lod sig sluge

Som en lang række gymnasier havde Århus-vest-gymnasiet Langkaer drastisk faldende elevtal. Løsningen blev en fusion med Aarhus Tech. Rektor Yago Bundgaard tager os her med bag linjerne og fortæller, hvorfor det giver mening at lade sin skole sluge. Og om en stærk underliggende vision om ungdomsuddannelse for alle. Langkaer Gymnasium i Aarhus-forstaden Tilst har udklækket … Læs mere Fusion: Da Langkaer Gymnasium lod sig sluge

Ledere i gymnasiet kan nyde godt af ny attraktiv OK18-chefaftale

Ny aftale for chefer på uddannelsesinstitutioner er et kæmpe skridt i den rigtige retning for ledere i gymnasiet – og for GymLF. Mere lokal løndannelse, sikring af lederløn ved fusioner og Djøf-forhandlingsret for de pædagogiske ledere er bare nogle af landevindingerne. Her er overblik over de markante resultater på chefområdet – og dermed dig som leder i gymnasiet – i forbindelse med OK18. 

Generalforsamling d. 1. marts 2018

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening Torsdag d. 1. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand kl 14.45 Dagsorden; Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2017 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. Budget for 2018 Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag. Valg af … Læs mere Generalforsamling d. 1. marts 2018