Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og dermed GymLF’s medlemmer. Læs om aftalen her.

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine Fogh Lauridsen, Kalundborg Gymnasium tl@kalgym.dkI region Nordjylland er Anna Amby Frejbæk udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Mikkjal Helmsdal, Fjerritslev Gymnasium mh@fjerritslev-gym.dk

Du skal ikke betale GymLF-kontingent i 2024

2023 skulle være kontingent-frit for GymLF-medlemmer, men ved en fejl blev der alligevel opkrævet to rater. Bestyrelsen råder nu bod på fejlen. GymLF-bestyrelsen besluttede i 2022, at der på grund af foreningens fornuftige økonomiske situation, ikke skulle opkræves kontingent i 2023. Ved en fejl blev der desværre alligevel opkrævet to raters kontingent. Fejlen blev rettet […]

Gymnasiets mellemledere kan tanke op i ledernetværk

En ekstra hjerne og et stort fagligt kram. Sådan kan man beskrive et godt fagligt ledernetværk. GymLF’s trivselsundersøgelse viser, at mange mellemledere i gymnasiet savner netværk og sparring. Her deler en uddannelseschef og en vicerektor inspiration fra deres mellemledernetværk. Og husk at Djøf kan hjælpe med opstart af netværk. Kun cirka halvdelen af uddannelseslederne i […]

En hf-frontkæmper takker af

”Hver gang der skal laves uddannelsesreformer, kommer hf i spil som en slags klister, som skal lime det hele sammen. Det kan af og til virke, som om man mangler respekt for hf’en og den opgave, vi løser,” siger Anne Frausing. Anne Frausing, som har været rektor på HF-Centret Efterslægten i mere end 20 år, […]

Regionalmøder om at håndtere konflikter

GymLF’s holdt tre regionalmøder i begyndelsen af året med fokus på, hvordan vi håndterer konflikter bedre. Og det virkede faktisk decideret konfliktnedtrappende at samle ledere, GL-repræsentanter og en organisationspsykolog. Konflikter kan ikke undgås, når mange mennesker arbejder sammen. Men vi kan gøre meget for at forstå og håndtere konflikterne bedre. Det var temaet for årets […]

Flere og flere skoleledere i Norden brænder ud

I Sverige og Finland brænder et stigende antal ledere ud. Det viser nye tal, som blev præsenteret ved nordisk skoleledertræf i Helsinki i starten af maj. En delegation fra GymLF var med. Wellbeing. Trivsel. Jobglæde. At have det godt på arbejdet. Kært – og vigtigt barn – har mange navne. Og det var et tema, […]