Nyt blik på skolen: Rektor og vicerektor tog master på SDU sammen

Vicerektor Annette Bundgaard og rektor Niels-Peter Babalola Andersson fra Odsherreds Gymnasium tog en master i gymnasieledelse sammen på SDU. De oplevede klare fordele ved at tage en lederuddannelse sammen med en ledelseskollega fra deres egen skole. Hvilken lederuddannelse tog i? ”Vi tog ledelseslinjen på masteruddannelsen i gymnasiepædagogik på SDU. Vi tog uddannelsen sammen i 2016, […]

Søren Keller tager en master på CBS: Det gør mig til en bedre leder

Søren Keller er vicerektor på Slagelse Gymnasium og er i gang med en master i offentlig ledelse på CBS. Han kommer i dybden med ledelsesopgaven og uddanner sig sammen med ledere fra andre dele af det offentlige – fra politifolk til oversygeplejersker. Hvad er det for en lederuddannelse, du er i gang med? ”Jeg er […]

Fagligt ægteskab mellem ledere på VUC’er, erhvervsskoler og gymnasier?

Lederne på VUC’erne og lederne på landets erhvervsskoler er i gang med en reel fusion af deres to lederforeninger. Skal gymnasielederne i GymLF følge med, så alle ledere på uddannelsesområdet danner en fælles forening i Djøf? Vi har talt med de tre formænd. Landets VUC-ledere og erhvervsskolelederne i Djøf går sammen i en fælles forening […]

Se selv: Debat om gymnasieledelse i en digital tid

GymLF’s generalforsamling og tilhørende paneldebat og fagligt oplæg blev holdt virtuelt i år. Men online-formen forhindrede hverken den gode stemning eller en livlig paneldebat om gymnasieledelse i en digital tid. Se eller gense debatten, som blev modereret af forfatter og rådgiver Camilla Mehlsen. GymLF’s bestyrelse er glad for den store tilslutning, der var ved GymLF’s […]

Er det tid til, at ledere for alle ungdomsuddannelser går sammen?

Er der brug for at gøre fælles front og samle lederne af gymnasier, VUC’er og erhvervsskoler i en fælles forening eller et fælles netværk? Burde GymLF overveje en fusion? Vi har spurgt tidligere GymLF-formand Kristian Jacobsen. Han kender uddannelsesområdet indgående, er medlem af bestyrelsen af Offentlige Chefer i Djøf, og han ser både fordele og […]

Hvilke faktorer bestemmer din løn? Djøf og GymLF laver mere præcis lønstatistik

GymLF og Djøf vil gerne have et mere præcist billede af løndata fra landets gymnasieledelser. Det vil øge gennemsigtigheden af de mønstre, der er i rektor og øvrige lederes lønsammensætning og løntildeling. I mange år har GymLF været i dialog med STUK om rektorernes løn og resultatløn. Ofte har vi været vidne til, at rektor […]

GymLF sætter kontingent i bero

De næste to år skal du ikke betale andet end dit almindelige Djøf-kontingent for at være medlem af GymLF. GymLF har en god økonomi, og det skal du også mærke som medlem. Derfor har bestyrelsen besluttet at sætte kontingentet i bero i 2021 og 2022. Når du som gymnasieleder er med i Djøf, skal du […]