Årsmøde og generalforsamling

Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF) indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag d. 2. marts 2016 kl. 17:30 på Hotel Nyborg Strand.

GymLF er en forening under DJØF, der varetager ledernes løn- og ansættelsesvilkår. Årsmødet er åbent for alle ledere på gymnasieskolerne også selvom man ikke er medlem af DJØF.

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer.

Generalforsamlingen indkaldes tidligere end vedtægterne foreskriver (skal være i 2. kvartal). Årsagen er, at vi i år som noget helt nyt har planlagt et ledelsesseminar sammen med Danske Gymnasier og Pædagogiske Ledere (som er en del af DG).

Man kan tilmelde sig ledelsesdagene via DG’s hjemmeside http://www.danskegymnasier.dk/ledelsestraef-2016

Vi håber, på denne måde, både at synliggøre GymLF som ledernes fagforening under DJØF og samtidig medvirke til at skabe et fælles ledelsesudviklingsrum for gymnasierne og hf-kurserne.

Læs vores vedtægter.

Med venlig hilsen
Jesper Vildbrad
Formand

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen. Lars Korslund Nielsen er vicerektor på

Læs mere

STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling. På konferencen for rektorer i november løftede

Læs mere