Årsmøde og generalforsamling

Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF) indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag d. 2. marts 2016 kl. 17:30 på Hotel Nyborg Strand.

GymLF er en forening under DJØF, der varetager ledernes løn- og ansættelsesvilkår. Årsmødet er åbent for alle ledere på gymnasieskolerne også selvom man ikke er medlem af DJØF.

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer.

Generalforsamlingen indkaldes tidligere end vedtægterne foreskriver (skal være i 2. kvartal). Årsagen er, at vi i år som noget helt nyt har planlagt et ledelsesseminar sammen med Danske Gymnasier og Pædagogiske Ledere (som er en del af DG).

Man kan tilmelde sig ledelsesdagene via DG’s hjemmeside http://www.danskegymnasier.dk/ledelsestraef-2016

Vi håber, på denne måde, både at synliggøre GymLF som ledernes fagforening under DJØF og samtidig medvirke til at skabe et fælles ledelsesudviklingsrum for gymnasierne og hf-kurserne.

Læs vores vedtægter.

Med venlig hilsen
Jesper Vildbrad
Formand