Rektors telefon ringede: ”Hallo, det er whistleblowerordningen.”

På Hasseris Gymnasium har man med blandede erfaringer stiftet bekendtskab med whistleblowerordningen på den internationale IB-uddannelse. Efter oplevelsen er rektor Ole Droob skeptisk over for, om de nye whistleblowerordninger er den bedste måde at forebygge og håndtere krænkelser på. En helt almindelig dag i 2020 ringer rektor Ole Droobs telefon på Hasseris Gymnasium. I den […]

Inge Reich: Ny elevfordeling kræver, at ledere skruer op for samarbejdet

Vicerektor på Høje-Taastrup Gymnasium Inge Reich er nyt medlem i GymLF’s bestyrelse. Som leder på et vestegnsgymnasium er hun stærkt optaget af elevfordeling og efterlyser mere videndeling på tværs af gymnasier og ledelser. Inge Reich var lærer på Høje-Taastrup Gymnasium i over 20 år, før hun trådte ind i ledelsen på skolen. Så hun kender […]

Mette Pryds vil sætte lederes efteruddannelse på dagsordenen

Uddannelseschef på Nykøbing Katedralskole, Mette Pryds, er nyt medlem i GymLF’s bestyrelse. Som leder er hun stærkt optaget af medarbejdermotivation, og i GymLF-bestyrelsen vil hun kæmpe for endnu flere gode efteruddannelsestilbud målrettet gymnasieledere. Mette Pryds holder udviklingsfanen højt på Nykøbing Katedralskole, hvor hun har været uddannelseschef siden 2015. I foråret 2021 trådte hun ind i […]

Når ny rektor kommer udefra: Er han nysgerrig eller handlingslammet?

Morten Lindegaard Banke Rasmussen er ny rektor på Mulernes Legatskole i Odense. Han blev rekrutteret udefra til jobbet og vil først bruge tid på at lære sin nye skole at kende, inden han sætter sine erfaringer fra privatskolesektoren, erhvervsskolesektoren og undervisningsministeriet i spil. Hvilke fordele ser du i at være eksternt rekrutteret til jobbet som […]

Nyudnævnt rektor må lægge detaljebrillen på hylden

Tina Riis Mikkelsen er nyudnævnt rektor på Silkeborg Gymnasium og ser klare fordele ved at sætte sig i rektorstolen på en skole, hvor hun har haft sin gang i 25 år. Hun kender allerede organisationen ud og ind og ved, hvor hun gerne vil hen med den. Til gengæld kræver rektorjobbet, at hun slipper detaljerne […]

Generalforsamling i GymLF bliver virtuel igen

Erfaringen fra sidste år er, at der er mange kørte kilometer at spare og stadig en god debat at hente, når GymLF’s generalforsamling er virtuel. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved tirsdag den 29. marts 2022 kl. 13.30-16.00. Debatten var livlig og stemningen høj – ikke kun i det inviterede ekspertpanel, men også blandt […]

Ledelsesforsker: God gymnasieledelse kombinerer forskningsviden med stærk erfaring

Gymnasieledere har et stærkt ledelsesfundament – heldigvis. For det får de brug for med de udfordringer, som sektoren står over for, mener professor Lotte Bøgh Andersen, som holder oplæg på GymLF’s regionale møder i det nye år. Ledelsesforsker professor Lotte Bøgh Andersen siger det rent ud: Hun er rigtigt glad for gymnasiesektoren. Hun følger både […]

Mød alle dine gymnasielederkolleger til GymLF’s regionale møder

Så er det tid til at sætte stort kryds i kalenderen: I starten af det nye år ligger GymLF’s årlige regionale møder med oplæg, nyheder og debat målrettet dig, som er leder i gymnasiet. GymLF holder i begyndelsen 2022 regionale møder tre steder i landet. Datoerne for de regionale møder er: Region Syd holder regionalt […]