Virtuel Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening og Regionsmøde 3. februar

Efter oplægget om  ’Er gymnasieledere digitale fodslæbere?’ afholdes Virtuel Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening og Regionsmøde Onsdag d. 3. februar kl 15.00 – 15.45 Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020 til orientering. Godkendelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Behandling af indkomne forslag. […]