Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 2020

Torsdag d. 27. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45   Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2020 ved at klikke på dem i dagsorden herunder. Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det […]