Generalforsamling 27. februar 2019

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening Torsdag d. 27. februar 2019 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45  Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Budget for 2020 Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag. Valg af … Læs mere Generalforsamling 27. februar 2019