Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 2019

Torsdag d. 28. februar  2019 på Hotel Nyborg Strand kl. 17.00 Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2019 ved at klikke på dem i dagsorden herunder. Dagsorden; Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2018 til orientering. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det […]