Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening

Onsdag d. 1. marts 2017 på Hotel Nyborg Strand kl 14.45 Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2017 ved at klikke på dem i dagsorden herunder. Dagsorden; Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering. (bilag 2) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det … Læs mere Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening