Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening

Onsdag d. 1. marts 2017 på Hotel Nyborg Strand kl 14.45 Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2017 ved at klikke på dem i dagsorden herunder. Dagsorden; Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering. (bilag 2) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det […]

Velbesøgte regionale GymLF-møder

Tre velbesøgte regionale GymLF-møder blev det til i januar. Der var ledelsesinput, nyt fra Djøf og Danske Gymnasier og rig mulighed for sparring med andre gymnasieledere.

Lær frygtløs ledelse i Italien

Du hørte måske Morten Novrup Henriksens oplæg om sin bog ’Frygtløs ledelse’ på GymLF’s regionale møder. Nu er der mulighed for at komme på fire dages intensivt udviklingsforløb med forfatterne bag bogen.

Fra hjemmeside-inspektor til personaleleder

Uddannelsesledere er gået fra at være lærere med særlige opgaver til i dén grad at være personaleledere. Vi har spurgt en af GymLF’s mange uddannelsesledere Morten Ærø fra Rønde Gymnasium, hvad han får ud af at være med i foreningen.

Voldgiftsafgørelse: Ja, gymnasieledere må planlægge læreres arbejdstid

Risskov Gymnasium blev i december 2016 frifundet i en voldgiftssag, anlagt af GL. Sagen er principiel og har betydning for, hvordan man som leder i gymnasiet planlægger og opgør lærernes arbejdstid. GymLF’s nyhedsbrev giver dig overblik over, hvad sagen betyder for dig som leder i gymnasiet.

Men hvorfor skriver I ikke om …

Har du ideer til emner GymLF’s nyhedsbrev skal skrive om eller interessante personer på gymnasielederområdet, som vi skal interviewe? Så send din ide til GymLF-formand Jesper Vildbrad på jv@svendborg-gym.dk